התזונה הינה יחס הגומלין

87045-tzunaהתזונה הינה יחס הגומלין שבין המזון וצרכי הגוף

אחת משיטות העזר המובילות במניעה ובטיפול במחלות הינה תזונה נכונה.
ידוע כי אין תזונה אידיאלית המתאימה לכולם, יש שוני רב לגבי הכמויות, הריכוזים וההרכבים המתאימים לבני האדם השונים במחלות השונות וכמובן בחיי היום-יום
בעידן המודרני בו למתח, אורח החיים הלקוי והשימוש במזון מעובד, משומר ומזוקק יש השפעה שלילית על בריאותנו, יש צורך בהכוונה לצריכת מזון בריא, טבעי, נטול כימיקלים וזהום סביבתי.
חשובה התאמת מזון אישית וצירופי מזון נכונים ומתן תוספות ויטמינים, מינראלים ומוצרי מזון מיוחדים החיוניים לתפקודו התקין של הגוף.

התזונה הנכונה צריכה להיות חלק מפילוסופית החיים של האדם הבריא –והחולה, תוך כדי התייחסות למצב האדם; גילו; האקלים בו הוא חי; מיקומו הגיאוגרפי ומצבו החברתי.