יתרונות ברורים באכילת דגים

אכילת דגי מים קרים חשובה לבריאות

במחקר שנערך בהרווארד ארה"ב הראה שיש יתרונות גדולים באכילת דגי מים קרים מאשר החשש מצריכת כמות גדולה של כספית המצויה בהם,אכילה של דגים כפעמים בשבוע תוריד את שעורי התחלואה והתמותה ממחלות לב.