ד"ר עירון היקר!

רוצה אני להודות לך ולהגיד לך שאתה הרופא היחיד שגאלת אותי מיסורי, הצלחת למצוא מרפא למחלתי, לכן אני מבקשת להודות לך מכל לב על הטיפול שאתה נותן לי.


הצלחת להעמיד אותי על רגלי בזמן מצוקותי, זאת ע"י טיפול במסירות, בהגינות ובהצלחה רבה.
בזכותך אני מתפקדת יום יום, מצליחה לעמוד על רגלי בפני כתה וללמד, לשחק ולחבק את נכדי, לנהל משק בית ואף לנסוע לחו"ל כאדם בריא לחלוטין.
אני חייבת לציין שחרשתי את כל הארץ, ביקרתי אצל כל רופא קונבנציונאלי אפשרי, הומאופטים וגם אצל מרפאים למיניהם ואין טוב ממך.
המושיט עזרה בכל עת, יישר כוחך!

בידידות כנה, בהוקרה ובחיבה רבה
מ. מ.