לאתי וד"ר עירון היקרים

לכם התודה וברכה
על מסירות והשקעה


לאלו שתורמים מכוחם ומזמנם
במלוא מרצם
בזמני קושי וחולשה
יוצאים דבריהם מן הלב
וישכח אז הכאב.

אין דבר בעולם
כמילה טובה לעבר כולם,
העידוד הוא דבר כל כך אישי
והופך כל אחד לאנושי,
אין לו ערך בכסף ובממון,
ובכל זאת שווה המון.

עם חיוך ומילה טובה
גם העצבות היא פחות עצובה,
החיוך הוא אור, כח ושמחה
יוצר אחדות וגם אחווה,
אין חיוך שעולה על פניכם לשווא,
כי אין אדם שיכול עליו.

מודים ומעריכים
משפ' ר