ד"ר עירון הנכבד,

ד"ר עירון הנכבד,

בדקתי היום את מר ד.צ. המוכר לך ואני מלא הערכה לתוצאות המצוינות של הטיפול שמקבל אצלך, לאחר שבטיפולים השונים אותם אני וביה"ח היינו מסוגלים לתת, הגענו קרוב לגבול היכולת לייצב ולשפר את מצבו.


בעקבות השיפור במצב הפחית קצת התרופות ובבדיקה היום – ללא סימני אי ספיקה שמאלית, בצקת לא קשה ברגלים, ל.ד. 100/65. א.ק.ג. ללא שינוי משמעותי.
לדעתי, לאור מצבו הטוב, ניתן לנסות עוד הפחתה בתרופות ובמקום ראשון לרדת בפוסיד
ל- 80 מ"ג ביום, ובהמשך לשקול הפחתת/הפסקת הדיגוקסין.

כמי שעוקב אחר מצבו בקביעות, אשמח לקבל חוות דעתך בעניין.

בכבוד רב,

ד"ר א.א.