לד"ר גדעון עירון הנכבד

במילים אלו ברצוננו להביע רוב תודות מקרב לב,


להוקיר ולהעריך על כל העזרה והמעשים העצות הישרות
וכל הטרחה המרובה אשר השקעתם למען אבינו ר.מ.צ. ז"ל
על הסיוע והעזרה, על ההקשבה והאכפתיות,
על הטיפול המסור עם חיוך והבנה,
על טיפול מעל ומעבר לכל המקובל,
על הייעוץ הכן ומעקב נכון,
ועל כך שזכית להיות השליח מבורא העולמים,
הרופא כל בשר ומפליא לעשות,
להיות לאבינו ז"ל לעזר ולאחיסמך,

יעזור ד' שתראה חיל בעבודתך ותזכה להביא מזור ומרפא
לכל חולי עמך ישראל, ברפואת הנפש והגוף,
ולראות נחת אושר ועושר בכל מעשי ידך,

המאחלים ומוקירים מקרב לב
א.צ. וכל המשפחה.