מכתב תודה

בס"ד כ"ח בסיוון התשע"ו

לכבוד

ד"ר גדעון עירון,היקר שבאדם!

 

אנו שמחים להודות לך,

על מסירות נפש בלי גבול ובלי מידה, להציל את החיים שלנו והדאגה האבהית לאיכות חיינו עד תכלית!

על הרצון שלך למקסימום שבמקסימום של הטבה והקלה וגם בכל המסביב מעבר לרפואה!

על ההתחשבות וההבנה שלך למעמקי נפשנו, תוך שמירת כבודנו עד דכא!

על הארת הפנים והעידוד לחיים, יחד עם העמדה על המצב לאשורו!

על היותך רופא, מלאך, שליח א-לוקים אמיתי!

אשריך ד"ר עירון! לי אין ספק שזכיתי במתנה אלוקית בשם ד"ר גדעון עירון!

אני, בעלי, הבנים הכלות שלנו וכל משפחתנו אסירי תודה, מוקירים ומעריכים מאד את כל אשר עשית ועושה בעבורנו, ואין בידינו שום דרך לגמול משהו לך על כל הטוב והחסד שגמלת עמנו מאז היום הראשון שהגענו למרפאתך ועד עצם היום הזה! לכן חשבתי שנאה יהיה להגיש לך מזוזה מהודרת שנכתבה במיוחד לכבודך! 

שאתה השומר עלינו ועל איכות חיינו ועל חייהם ואיכות חייהם של רבים מעם ישראל, א-לוקים ישמור אותך וירעיף משפע ברכותיו עליך, שתוכל להמשיך במלאכת הקדש שלך ובהצלחה רבה!

בברכה שלעולם הפציינטים שלך יהיו בריאים, חיים ושלמים!

בהערכה אין סופית 

א.ר. וכל משפחתי