אצבעונית ארגמנית

אצבעונית - דיגיטליס

ארגמנית  Digitalis Purpurea

צמח נוי נפוץ שמהצמח מפיקים גליקוזידים שונים המשמשים בתעשיית התרופות לטיפול במחלות לב.

אך זהירות משימוש שוטף בעלים, הם רעילים! במצב רגיל.