גרביולה -Graviola

Annona muricata צמח הגדל באזורים טרופיים בעיקר בדרום אמריקה ביערות הגשם, נערכו מספר מחקרים בעיקר בארה"ב שהראו חלקית יכלת טיפול וסיוע בסרטן הערמונית,שד לבלב ומעי גס אך ללא יכלת מוכחת לאורך זמן ביעילות הצמח דבר שהוריד את האמינות והביטחון ביכולות הרפוי שלו דבר שהשאירו בתחום ה פ ו ל ק ל ו ר.