תסמונת אימון יתר בספורטאים

מצב של חוסר איזון בין עומס האימון ליכולת הספורטאי לעמוד בפניו.

מצב הנצפה רבות אצל הספורטאים העוסקים בספורט אתגרי.
אבחנת תסמונת האימון יתר קשה ונעשית לעיתים רק לאחר ירידה בולטת ביכולת האימון ו/או התחרות של הספורטאי.
יעילות האימון תלויה בעומס של האימון הגופני, במשך האימון ובתדירותו. כמו-כן התסמונת מושפעת מגורמים סביבתיים ואישיים, מצבו הבריאותי, תנאי הסביבה בה נעשה האימון, האיזון התזונתי ומצבו הנפשי של המתאמן, הספורטאי.
חוסר האיזון בין עומס האימון ליכולת הביצוע והיכולת לעמוד בפני אימון קשה יובילו להתפתחות התסמונת.
יש לציין שמערכת החסון הינה המערכת המרכזית הנפגעת בתסמונת זו, דבר המגביר את הנטייה של הספורטאי למחלות זיהומיות