מחסור בברזל

ישנן הערכות כי כ-40% מאוכלוסיית העולם בארצות מפותחות ומתפתחות סובים מאנמיה (חוסר בהמוגלובין) כ-50% ממקרים אלו נובעים מחוסר ברזל דבר המצריך מתן העשרה בתוספי תזונה ובמזון.רק לאחרונה פורסם באוניברסיטת בן גוריון מחקר שהראה את החסר אצל ילדים יהודיים וציין שכ-90% מהתינוקות הבדואים סובלים מחסר זה.