פקטין הדרים שעבר שינוי

הפקטין הינו סיב המופק מפרי הדר,בניגוד לפקטין המופק מפירות אחרים שלא חודר ונספג דרך דופן המעי. הפקטין שעובר מודיפיקציה מסוגל להיספג בדופן המעי ומשם לדם. הפקטין פוגע בתאים סרטניים, פוגע בפעילותם ויכלתם להתחלק,להתרבות ולשלוח גרורות.