גידול שפיר

גידול שפיר הוא התפתחות והתרבות של תאים ברקמה אחת או באיבר בצורת גוש,בליטה,או גבשושית הגדלים ואין בהם מצב של אבדן מנגנון הבקרה על אופן חלוקת התאים.

הגידול אינו מתפשט לאברים אחרים אלא יכול לתפוס מקום ולדחוק איבר.לדוגמא:פוליפ שפיר במעי הגס או באבר חלול אחר,גוש פיברוטי בשד,או מיומה ברחם,

גידול שפיר מסכן חיים רק לעיתים רחוקות, במצב שהוא לוחץ על איבר חיוני,לדוגמא במח.