מזון אורגני

במחקרים ניצפה כי אכילת מזון אורגני אינו מוריד את הסיכוי לחלות בסרטן.