מחלות הלוקמיה

מחלות הלוקמיה אינן מחלות מדבקות ולא עוברות מאדם לאדם