גז רדון וסרטן ריאה

גז רדון היכול להמצא במקלטים ו/או חדרים מתחת לפני האדמה הינו הסיבה העיקרית לסרטן ריאות אצל אנשים לא מעשנים וחשופים לגז,

והסיבה השניה להווצרות סרטן זה אצל מעשנים.