מוטציות גנטיות

מחקרים מציינים שב- 5% מכלל מחלות הסרטן יש מוטציות גנטיות וב- 15%-10% נוספים יש ריבוי של מחלות סרטניות במשפחה.