סרטן השד

סרטן השד הינו הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים.