מחלות הלוקמיה

    מחלות הלוקמיה אינן מחלות מדבקות ולא עוברות מאדם לאדם