MGN-3 BIO-BRAN

ממריץ את מערכת החיסון.

תוסף תזונה המעלה במאות אחוזים את הפעילות החיסונית בגוף.
MGN-3 הינו תוסף תזונה ממקורות טבעיים, הגורם לעלייה דרמטית ביכולתו של הגוף להילחם בחיידקים.
השימוש ב- MGN-3 , מגביר עשרות מונים את פעילותה של מערכת החיסון, והוא בעל חשיבות רבה במיוחד כאשר קיימת ירידה בפעילותו החיסונית של הגוף.
מחקרים קליניים מראים כי MGN-3 גורם לעלייה של כ- 300%, בפעילות תאי ה- NK (Natural killers ), "יחידת העילית" של מערכת החיסון, ולעליה ניכרת בפעילות תאי T ו- B .
ל- MGN-3 רמת פעילות גבוהה הנשמרת לאורך שנים, ללא ירידה ביעילות לכל אורך הטיפול.
בקרב עשרות אלפי המטופלים ב- MGN-3 לא נצפו כל תופעות לוואי לשימוש בו.

צור קשר

בדוק את גילך

.תהליך ההזדקנות הינו תהליך טבעי אך אנו יכולים לשפר את בריאותנו ולנקוט צעדים מניעתיים 
.האם אנו זקוקים לטיפול? בדוק  את מצבך בשאלון ההערכה העצמית לתהליך ההזדקנות

שאלון ההזדקנות

Play video