MGN-3 BIO-BRAN

  ממריץ את מערכת החיסון.

  תוסף תזונה המעלה במאות אחוזים את הפעילות החיסונית בגוף.
  MGN-3 הינו תוסף תזונה ממקורות טבעיים, הגורם לעלייה דרמטית ביכולתו של הגוף להילחם בחיידקים.
  השימוש ב- MGN-3 , מגביר עשרות מונים את פעילותה של מערכת החיסון, והוא בעל חשיבות רבה במיוחד כאשר קיימת ירידה בפעילותו החיסונית של הגוף.
  מחקרים קליניים מראים כי MGN-3 גורם לעלייה של כ- 300%, בפעילות תאי ה- NK (Natural killers ), "יחידת העילית" של מערכת החיסון, ולעליה ניכרת בפעילות תאי T ו- B .
  ל- MGN-3 רמת פעילות גבוהה הנשמרת לאורך שנים, ללא ירידה ביעילות לכל אורך הטיפול.
  בקרב עשרות אלפי המטופלים ב- MGN-3 לא נצפו כל תופעות לוואי לשימוש בו.